Danh sách Tỉnh, Thành phố trên cả nước

Có tổng số 58,514 doanh nghiệp hoạt động trong 63 tỉnh thành trên cả nước.

19,610 TP. HCM

11,470 Hà Nội

4,290 Đà Nẵng

1,909 Hải Phòng

1,951 Cần Thơ

446 An Giang

0 Bali

149 Bến Tre

172 Cà Mau

1,404 Đồng Nai

172 Gia Lai

39 Hà Nam

1,576 Huế

0 Johor

0 Kampot

0 Kedah

1,858 Khánh Hoà

124 Kon Tum

0 Krabi

0 Kyoto

0 Kyushu

1,390 Lâm Đồng

147 Lào Cai

186 Long An

0 Manila

827 Nghệ An

0 Osaka

0 Penang

256 Phú Yên

0 Phuket

0 Seoul

0 Shan

143 Singapore

31 Sơn La

160 Tây Ninh

0 Tokyo

126 Trà Vinh

1,326 Vũng Tàu

0 Yangon