Mặt bằng cho thuê Ninh Thuận

Mặt bằng cho thuê Ninh Thuận

Tìm thấy 145 kết quả (0.0022 giây)


Mặt bằng cho thuê ở tại Thành Sơn Ninh Hải

Nho Thành Sơn

Thành Sơn

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

7.4

Giá từ: 50.000đ - 100.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Nguyễn Huệ, Bình Quý Ninh Phước

Hạnh Vy - Đặc Sản Phan Rang

Nguyễn Huệ, Bình Quý

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Phước

7.4

Giá từ: 20.000đ - 100.000đ

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại 143 Ngô Gia Tự Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Sao Việt Karaoke

143 Ngô Gia Tự

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

8.2

Mục: Karaoke

Giá từ: 120.000đ - 198.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại 20 Thống Nhất, P. Đài Sơn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Nhà Nghỉ Xuân Phương

20 Thống Nhất, P. Đài Sơn

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

9.2

Mục: Nhà nghỉ

Giá từ: 50.000đ - 300.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Vịnh Vĩnh Hy Ninh Hải

Vĩnh Hy Resort

Vịnh Vĩnh Hy

Bình luận (4)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

6.7

Giá từ: 400.000đ - 1.000.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Yên Ninh, Văn Hải Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Bàu Trúc - Đen Giòn Resort

Yên Ninh, Văn Hải

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

4.1

Giá từ: 150.000đ - 1.000.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Dư Khánh Ninh Hải

Biển Ninh Chữ

Dư Khánh

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

8.4

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Ninh Hải

Hang Rái

Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

7.9

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại Amanoi Luxury Resort, Vĩnh Hy, Vĩnh Hải Ninh Hải

Amanoi Resorts - Vịnh Vĩnh Hy

Amanoi Luxury Resort, Vĩnh Hy, Vĩnh Hải

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

7.8

Giá từ: 2.000.000đ - 5.000.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Đồi Trầu Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Tháp Chàm Pôklong Garai - Bác Ái

Đồi Trầu

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

8.1

Giá từ: 15.000đ - 15.000đ

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải Ninh Hải

Vịnh Vĩnh Hy - Du Lịch Biển

Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

7.9

Giá từ: 500.000đ - 1.000.000đ

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại Yên Ninh Ninh Hải

Aniise Villa Resort Ninh Chữ

Yên Ninh

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

8.2

Giá từ: 500.000đ - 3.000.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Thôn Hiệp Hòa, Phước Thuận Ninh Phước

Trang Trại Nho Ba Mọi

Thôn Hiệp Hòa, Phước Thuận

Bình luận (4)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Phước

7.0

Giá từ: 17.000đ - 500.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Xã Phước Dinh Ninh Hải

Mũi Dinh

Xã Phước Dinh

Bình luận (3)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

8.6

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại Thị Trấn Khánh Hải Ninh Hải

Sài Gòn Ninh Chữ Hotel & Resort

Thị Trấn Khánh Hải

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

7.9

Mục: Khách sạn

Giá từ: 300.000đ - 1.000.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Mười Sáu tháng Tư Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Bảo Tàng Ninh Thuận - Mười Sáu Tháng Tư

Mười Sáu tháng Tư

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

5.4

Giá từ: 5.000đ - 5.000đ

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại 90A Hải Thượng Lãn Ông Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Vườn Lan Guest House

90A Hải Thượng Lãn Ông

Bình luận (1)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

9.4

Mục: Nhà nghỉ

Giá từ: 200.000đ - 500.000đ

Mặt bằng cho thuê ở tại Trường Chinh, TT. Khánh Hải Ninh Hải

Núi Đá Chồng

Trường Chinh, TT. Khánh Hải

Bình luận (0)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Ninh Hải

7.8

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại Yên Ninh Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Bãi Biển Bình Sơn

Yên Ninh

Bình luận (0)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

7.6

Giá từ: Đang cập nhật

Tel: N/A

Mặt bằng cho thuê ở tại Yên Ninh, P. Văn Hải Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

Con Gà Vàng - Gold Roster Resort

Yên Ninh, P. Văn Hải

Bình luận (5)

Tỉnh/Thành: Ninh Thuận

Quận/Huyện: Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

6.2

Giá từ: 1.000.000đ - 5.000.000đ